Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Transport zwierząt

Transport zwierząt

Transport zwierząt musi być właściwie zorganizowany i przede wszystkim bezpieczny dla przewożonych zwierząt. Przepisy szczegółowo opisują zasady transportu zwierząt, czas realizacji oraz wymagania pojazdów wykonujących transport. W przypadku transportu żywych zwierząt najważniejsze są względy
etyczne, dlatego podczas transportu należy zapewnić im bezpieczne i humanitarne warunki.

Jeżeli czas transportu zwierząt przekracza 8 godzin zwierzęta powinny być pojone i karmione. Transportować można tylko zwierzęta zdrowe, zbadane przez lekarza weterynarii.

 

Nadawca zwierząt wyznacza konwojenta, który będzie obecny podczas dozorowania przewozu zwierząt oraz opiekowania się nimi podczas przewozu.

W przypadku, gdy konwojent nie został wyznaczony to przewoźnik może sam podjąć się transportu zwierząt pod warunkami:

  • musi posiadać odpowiednie kwalifikacje.
  • jeśli nadawca zadbał o obecność konwojenta w miejscach i na czas postoju.
  • jeśli zwierzęta są przewożone w bezpiecznych i odpowiednio wentylowanych kontenerach, które zwierają wodę i paszę w ilość wystarczającej na czas dwukrotnie dłuższy niż przewidywany do przebycia, powinny być one umieszczone w pojemnikach , które są zabezpieczone przez przewróceniem.

 

Zezwolenie dla przewoźnika nie jest wymagane, gdy:

  • przewóz zwierząt nie jest związany z prowadzoną działalnością, np.: przewóz własnego konia, własnym środkiem transportu w celach rekreacyjnych; przewóz w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym;
  • transport zwierząt odbywa się z polecenia lekarza weterynarii bezpośrednio do lub z gabinetów lub klinik weterynaryjnych;
  • przewóz jest dokonywany na maksymalną odległość 65 km, liczoną od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia;
  • transport zwierząt dokonywany jest przez rolników wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu, w przypadku, gdy warunki geograficzne wymagają transportu niektórych gatunków zwierząt w celu sezonowego wypasu;
  • transport zwierząt dokonywany jest przez rolników wykorzystujących pojazdy rolnicze lub należące do nich środki transportu na odległość mniejszą niż 50 km od ich gospodarstwa.

 

Nie wolno przewozić zwierząt ciężarnych w końcowej fazie ciąży i w tygodniu następującym po porodzie oraz zwierząt bardzo młodych urodzonych dwie doby przed planowanym transportem (w przypadku cieląt do 10 dni, świń poniżej 3 tygodni, jagniąt poniżej tygodnia) – chyba że trasa jest krótsza niż 100 km.

Pojazdy do transportu zwierząt muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

 

 

Post Tags :

Transport zwierząt