Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe to umowa przewozu ładunku w określonym czasie i na określonych warunkach współpracy. Zlecenie transportowe przygotowują podmioty korzystające z usług transportowych. Zaakceptowanie zlecenia transportowego przez przewoźnika wykonującego transport, zyskuje moc prawną i staje się umową przewozową. Przewoźnik jest zobowiązany wykonać usługę transportu, a zlecający do wypłacenia ustalonego wynagrodzenia za ten transport

 

Zlecenie transportowe składa się z następujących informacji:

Strony umowy – dane adresowe, numery NIP, nazwy firm

Informacje o ładunku – rodzaj, ilość, waga

Warunki – rozliczenie frachtu, czas transportu z punktu A do punktu B

Załadunek i rozładunek – miejsca, daty, dokumenty, instrukcja załadunku i rozładunku

Dane kierowcy i auta – typ zabudowy, numery rejestracyjne, dane kierowcy,

Dokument powinien być oznaczony nazwą: Zlecenie transportowe wraz z numerem

 

Zlecenie transportowe mimo, że nie jest obowiązkowe, jest polecane dla zabezpieczenia interesów obu podmiotów zaangażowanych w usługę transportu. Warunki zawarte w zleceniu mogą również stanowić dowód w przypadku ewentualnych nieporozumień.

 

 

Post Tags :

Zlecenie transportowe