Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany

wymiana prawa jazdy

Bezterminowe prawo jazdy trzeba będzie wymienić. Jednak same uprawnienia do prowadzenia pojazdów nadal będą bezterminowe. Utrata ważności dokumentu nie oznacza utraty uprawnień.

Od 18 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności prawa jazdy wynosi 15 lat i dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. Dla kategorii zawodowych  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E ważność wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych dokument będzie miał krótszy okres ważności.  

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. muszą być wymienione w okresie od dnia 19 stycznia 2028 do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek kierowcy. Jeśli kierowca otrzymał prawo jazdy w styczniu 2013r to musi je wymienić do stycznia 2033r. Obowiązuje okres 20 lat

Przy wymianie dokumentu zaświadczenie lekarskie jest potrzebne wtedy, gdy otrzymaliśmy terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu problemów zdrowotnych.

Post Tags :

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany