Nauka jazdy Premium Ostrołęka

CMR list przewozowy

CMR list przewozowy

CMR list przewozowy

CMR list przewozowy jest dokumentem na podstawie którego realizowany jest transport ładunku. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy przewozu.  List przewozowy dostarcza również informacji o stronach transakcji oraz ilości przewożonych towarów i ich wadze. CMR informuje przewoźnika jak właściwie zrealizować transport towaru. Odbiorca podpisuje dokument przy odbiorze towaru. Dokument pozwala dochodzić ewentualnych roszczeń.

W liście przewozowym powinny się znaleźć informacje dotyczące transportu:

 1. miejsce i datę wystawienia listu przewozowego
 2. nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika realizującego transport
 3. nazwa lub nazwisko oraz adres nadawcy towaru
 4. nazwa lub nazwisko oraz adres odbiorcy towaru
 5. data oraz miejsce przyjęcia ładunku do przewozu i planowane miejsce wydania przewożącego ładunku
 6. określenie rodzaju towarów oraz sposób ich pakowania
 7. liczba sztuk towaru oraz ich ceny i numery
 8. ustalona datę zrealizowania przewozu
 9. waga towarów brutto albo inaczej określoną ilość towaru
 10. wszelkie koszty przewozu
 11. instrukcje pozwalające na realizację formalności
 12. oświadczenie, że przewóz podlega konwencji CMR.

Według konwencji CMR dokument przewozowy powinien być wystawiany w 3 egzemplarzach. Jednak najczęściej dokument ten wydawany jest w czterech różnych kolorach:

 • kolor niebieski – oryginał – towarzyszy przesyłce, przewoźnik ma obowiązek przekazać go odbiorcy,
 • kolor czerwony – wtórnik – przeznaczony dla nadawcy przesyłki,
 • kolor zielony – ceduła – przeznaczony dla przewoźnika, służy potwierdzeniu odbioru przesyłki,
 • kolor czarny – grzbiet – przeznaczony do celów administracyjnych.

Każdy z oryginalnych egzemplarzy listu przewozowego musi być podpisany przez nadawcę i przewoźnika.

Brak listu przewozowego, nieprawidłowość lub nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu

 

CMR list przewozowy

Post Tags :

CMR list przewozowy