Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Kod 95 w prawie jazdy

Kod 95 w prawie jazdy

Kod 95 w prawie jazdy jest informacją potwierdzającą posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez kierowcę. Aby uzyskać kod 95 w prawie jazdy kierowca musi spełnić niezbędne wymagania. Musi uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej uzyskane po zakończeniu szkolenia kwalifikacji wstępnejkwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub szkolenia okresowego.

Obowiązek posiadania kodu 95 w prawie jazdy dotyczy każdego zawodowego kierowcy, wykonującego przewóz osób kat D jak również przewóz rzeczy kat C, C+E prawa jazdy.

Za kodem 95 umieszczona jest data ważności uprawnienia

Po zakończeniu szkolenia kierowca zgłasza się do Wydziału Komunikacji w celu wyrobienia nowego dokumentu prawa jazdy z wpisem 95.

Kierowca zawodowy zajmujący się przewozem osób lub rzeczy ma obowiązek co 5 lat odnawiać uprawnienia, czyli przejść szkolenie okresowe.

Do szkolenia na kod 95 mogą przystąpić osoby które posiadają PKZ – profil kierowcy zawodowego wydany przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy. Urząd wydaje numer PKZ na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym.

Kierowcy, którzy uzyskali swoje prawo jazdy kategorii D, D1, D+E przed 10.09.2008 r a także Ci, którzy uzyskali kategorię C, C1, C+E przed 10.09.2009 r. przechodzą tylko szkolenie okresowe.

Post Tags :

Kod 95 w prawie jazdy