Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Konwencja TIR

Konwencja TIR

Konwencja TIR

Konwencja TIR to międzynarodowa umowa z dnia 14 listopada 1975r dotycząca transportu drogowego na trasach międzynarodowych. Ustawa ta została podpisana w Genewie. Z francuskiego oznacza Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy

Tabliczka z napisem TIR jest umieszczona na autach ciężarowych, jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu działającego w ramach transportu TIR. 

Zapisy w umowie TIR dotyczą międzynarodowego tranzytu towarów pojazdami ciężarowymi, które upraszczają formalności na granicach oraz w urzędach celnych.

Przewozy międzynarodowe w ramach procedury Konwencji TIR są dokonywane w sytuacjach:

  •  jeśli przewóz towarów rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Unią Europejską,
  •  jeśli dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze Unii Europejskiej przez terytorium kraju trzeciego.

Aktualnie w ramach zapisanej konwencji TIR działa 77 krajów na całym świecie. Kraje te wzajemnie akceptują warunki i zasady ustalone przez międzynarodową umowę. Do krajów członkowskich należą wszystkie państwa Unii Europejskiej. Konwencję TIR ratyfikowało 48 państw.

Główne zasady umowy tranzytu celnego TIR:

  • Towary powinny być przewożone pojazdami i kontenerami zaplombowanymi celnie.
  • W trakcie transportu cła i podatki powinny być zabezpieczone międzynarodowymi gwarancjami.
  • Towary powinny posiadać dokument celny karnet TIR utworzony w kraju wyjazdy i używany jako dokument nadzoru celnego w krajach wyjściowych, tranzytowych i docelowych.
  • Środki nadzoru celnego podjęte w kraju wyjściowym powinny być akceptowane przez wszystkie kraje tranzytowe i docelowe.
  • Dostęp do procedur TIR dla narodowych stowarzyszeń wydających karnety TIR

Post Tags :

Konwencja TIR