Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego to dokument w wersji elektronicznej, w którym zawarte są informacje oraz dane osoby, która ubiega się o kod 95 w prawie jazdy. Ubiegać się można o kod 95 po raz pierwszy jak również przedłużenie w ramach szkolenia okresowego kierowców wykonująch transport drogowy. Numer PKZ zawiera między innymi informacje o badaniach lekarskich i psychologicznych. Profil kierowcy zawodowego dotyczy kategorii C, C+E, D oraz D+E,

Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego należy wyrobić PKZ

Profil Kierowcy Zawodowego jest niezbędny do rozpoczęcia kursów Kwalifikacji Wstępnej oraz szkoleń okresowych kierowców zawodowych

Przed rozpoczęciem szkolenia:

  1. Wykonaj badanie psychologiczne u uprawnionego psychologa z zakresu psychologii transportu oraz lekarskie u lekarza do lekarza uprawnionego do badań kierowców
  2. W wydziale komunikacji uzyskaj numer PKZ
  3. Zgłoś się do nas na rozpoczęcie szkolenia

Profil Kierowcy Zawodowego tak samo jak Profil Kandydata na Kierowcę usprawnia proces przebiegu informacji pomiędzy starostwem, ośrodkiem szkolenia kierowców i ośrodkiem egzaminacyjnym Word. Razem z PKZ jest utworzony nowy dokument Karta Kwalifikacji Kierowcy dla cudzoziemców, którzy nie mogą uzyskać polskiego prawa jazdy z kodem 95.

Po ukończeniu szkolenia okresowego lub Kwalifikacji Wstępnej i zdaniu egzaminu w Word informacje o uzyskanym pozytywnym wyniku egzaminu zostają zapisane w systemie teleinformatycznym poprzez numer PKZ

Szkolenie okresowe kierowców obowiązuje kierowców którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kat. C przed 10 września 2009 r., lub kat. D przed 10 września 2008 r. Jeżeli prawo jazdy zostało uzyskane po tych datach kierowcy Ci podlegają pod Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną.

Post Tags :

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego