Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Policjant kierujący ruchem

Policjant kierujący ruchem

policjant na skrzyzowaniu

Policjant kierujący ruchem wydaje polecenia i sygnały uczestnikom ruchu drogowego. Polecenia te są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna oraz znaki drogowe. Na wskazania policjanta należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności.  Czasami bywają sprzeczne ze wskazaniami sygnalizatorów świetlnych i znaków drogowych.

 

Kierujący ruchem stoi przodem lub tyłem:

Postawa nr 1 od lewej strony zdjęcia, w której policjant kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą lub przed osobą kierującą ruchem, a dla pieszych – zakaz wejścia na jezdnię. Postawa ta oznacza czerwone światło.

Kierujący ruchem podnosi rękę do góry:

Postawa nr 2 i 4 od lewej strony. Osoba kierującą ruchem podnosi rękę do góry co oznacza zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia. Postawa ta oznacza żółte światło.

Kierujący ruchem stoi bokiem:

Postawa nr 3 od lewej. Postawa w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą
ruchem, a dla pieszych – zezwolenie na wejście na jezdnię. Postawa ta oznacza zielone światło.

Kierujący wyciągnął rękę poziomo:

Postawa nr 5 od lewej. Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

 

Kto może kierować ruchem na drodze?

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 1. policjant;
 2.  żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
 3. funkcjonariusz Straży Granicznej;
 4. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
 5. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
 6. strażnik gminny (miejski);
 7. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 8. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 9. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 10. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 11. ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 12. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 13. strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 14. członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 15. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 16. pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Tags :

Policjant kierujący ruchem