Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Praca kierowcy w porze nocnej

Praca kierowcy w porze nocnej

Praca kierowcy w porze nocnej według ustawy o czasie pracy kierowców:

PORA NOCNA – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00 definicję pory nocnej zawartą w przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.
Cztery godziny, o których mowa wyżej firma może wyznaczyć w różny sposób. Przykładowo 00:00 – 4:00, 1:00 – 5:00, 2:00 – 7:00 itd. Przedsiębiorca powinien poinformować pracowników w regulaminie pracy lub w warunkach zatrudnienia.  Jeżeli kierowcy wyjeżdżają bardzo rano, najlepszym rozwiązaniem będzie wyznaczenie godzin 00:00 – 4:00. W takim przypadku gdy kierowca rozpocznie pracę przed godz. 4:00 lub zakończy swoją pracę po północy to jego czas pracy nie może przekroczyć 10 godzin w tej dobie/

W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

prowadzenie pojazdu;

załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;

nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

czynności spedycyjne;

obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

niezbędne formalności administracyjne;

utrzymanie pojazdu w czystości

czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu

Post Tags :

Praca kierowcy w porze nocnej