Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy to zarobkowy transport towaru pomiędzy punktami odbioru, które znajdują się w innym państwie niż kraj w którym przewoźnik prowadzi działalność gospodarczą. Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową (międzynarodową) jest uprawniony na warunkach określonych do wykonywania przewozów kabotażowych.

Przed wykonaniem przewozu kabotażowego musi musi odbyć się transport międzynarodowy. Na przykład podjęcie towaru w Poznaniu gdzie towar jest transportowany i rozładowywany w Niemczech. Przewóz kabotażowy może zostać rozpoczęty po całkowitym albo po częściowym rozładunku towaru. Po tej czynności można wykonać transport kabotażowy. Na przykład z Hanoweru do Hamburga. Transport ładunku musi być zrealizowany przez ten sam pojazd, który wykonał transport międzynarodowy. Transport kabotażowy może być przeprowadzony maksymalnie trzy razy w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Po zakończeniu trzeba opuścić kraj, w którym wykonano przewóz kabotażowy, a następnie wykonać transport międzynarodowy. Transport kabotażowy musi być udokumentowany listami przewozowymi dla każdego transportu jak również listem CMR dotyczącego transportu międzynarodowego.

Wykonujący przewóz kabotażowy musi posiadać ubezpieczenie kabotażowe.

Wykonywanie transportu kabotażowego na terenie Polski wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. O takie zezwolenie muszą wystąpić przedsiębiorcy mający siedzibę poza Unią Europejską.

Każde Państwo członkowskie UE, chroniąc swój rynek, samo reguluje sankcje za przekraczanie limitów kabotażu i brak stosownej dokumentacji przy jego realizacji.

Post Tags :

Przewóz kabotażowy