Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Wpis manualny w tachografie

Wpis manualny w tachografie

Wpis manualny w tachografie. Zgodnie z artykułem 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, jeżeli kierowca w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wówczas okresy jego aktywności powinny być nanoszone poprzez wpis manualny na kartę kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego lub ręcznie na odwrocie wykresówki.

Karta kierowcy rejestrująca czas pracy kierowcy znajdująca się w tachografie musi być w pewnych okolicznościach z tachografu wyjęta. Po wyjęciu karty rejestracja zostaje przerwana. Taka sytuacja wymusza konieczność naniesienia wpisu manualnego.

Procedura wpisu manualnego (procedura może być inna w zależności od rodzaju tachografu):

– wsuwamy kartę do tachografu cyfrowego chipem do góry
– tachograf wyświetla słowo: welcome i podaje datę oraz godzinę zgodną z czasem UTC,
– urządzenie wyświetla nazwisko właściciela karty,
– tachograf podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty z dowolnego tachografu cyfrowego,
– tachograf pyta: WPIS MANUALNY ? i sugeruje odpowiedź: ‚TAK’ – kierowca powinien nacisnąć  przycisk ‚OK’
– tachograf pyta: ‚KONIEC ZMIANY’ i sugeruje odpowiedź: ‚NIE’ – kierowca powinien nacisnąć przycisk ‚OK’,
– tachograf podaje dwie daty oraz dwie godziny: u góry podaje datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty kierowcy a na dole podaje (pulsującą) datę i godzinę ostatniego wyjęcia karty, którą można zmienić na datę aktualną – kierowca powinien wciskając przycisk strzałki (do góry) ustawić aktualną datę i godzinę (obecną) i naciska przycisk ‚OK’, przyciskiem z numerem ‚1, który znajduje się w lewym dolnym rogu tachografu kierowca wybiera przyciskając symbol: ‚odpoczynek’ – ‚łóżko’ i przyciska ponownie ‚OK’.

Kierowca w wpisie manualnym określa okresy:  inna praca, okresy gotowości oraz przerwy lub odpoczynki 

Jeśli kierowca nie uzupełni danych za pomocą wpisu manualnego, tachograf cyfrowy zapisze ten okres jako brakujący, oznaczony ciągiem znaków zapytania czyli nieudokumentowany okres aktywności

Jeżeli kierowca posiada zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę o odpoczynku kierowcy nie musi robić wpisu manualnego.

Post Tags :

Wpis manualny w tachografie