Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Zaświadczenie ADR

Zaświadczenie ADR

Zaświadczenie ADR jest dokumentem kierowcy, który umożliwia mu przewożenie materiałów niebezpiecznych. Kierowca posiadający takie uprawnienia  może przewozić towary niebezpieczne po spełnieniu określonych warunków.

Materiały niebezpieczne, które można przewozić, są podzielone na 13 klas:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Zaświadczenie ADR potwierdza uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca zawodowy ubiegający się o wydanie zaświadczenia musi spełniać wymagania:

 • Ukończył 21 lat (nie dotyczy kierowców pojazdów wojskowych),
 • Posiada prawo jazdy kat. B lub. Kat. C w przypadku przewozu w cysternach.
 • Ukończył kurs ADR:
  a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy
  b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR
 • Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dotyczący zaświadczenia ADR

Zaświadczenia ADR wydawane są z 5 letnim okresem ważności.

Post Tags :

Zaświadczenie ADR