Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Policjant kierujący ruchem

policjant na skrzyzowaniu

Policjant kierujący ruchem wydaje polecenia i sygnały uczestnikom ruchu drogowego. Polecenia te są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna oraz znaki drogowe. Na wskazania policjanta należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności.  Czasami bywają sprzeczne ze wskazaniami sygnalizatorów świetlnych i znaków drogowych.   Kierujący ruchem stoi przodem lub tyłem: Postawa nr 1 od lewej strony zdjęcia, w której […]

Dopuszczalna i rzeczywista masa całkowita

Dopuszczalna i rzeczywista masa całkowita. Dopuszczalna masa całkowita oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów (pojazd z przyczepą lub naczepą) wraz z masą ładunku. Parametr ten widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w pozycji F.2. Przekroczenie maksymalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów stanowi zagrożenie w ruchu drogowym. W pojazdach ciężarowych maksymalna masa całkowita różni się w zależności […]

Word Ostrołęka pojazdy egzaminacyjne

samochody w Word ostrołęka

Word Ostrołęka pojazdy egzaminacyjne: Samochody egzaminacyjne na których Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce przeprowadza państwowe egzaminy praktyczne na prawo jazdy: Kat AM – Romet ZK 50 oraz Romet Target City Kat A1 – Romet K125 Kat A2 oraz A – Motocykle Yamaha Xj6 Kat B – Fiat Panda Kat B+E oraz B kod 96 […]

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy

Karta Kwalifikacji Kierowcy to dokument dla kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej, która potwierdza niezbędne kwalifikacje zawodowe w zakresie prawa jazdy kat C, C+E, D, D+E. Kartę Kwalifikacji musi posiadać kierowca, który nie posiada prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z kodem 95. Kartę Kwalifikacji Kierowcy może otrzymać kierowca który ukończył szkolenie na przewóz rzeczy lub osób […]

Czy można przejechać na żółtym świetle

Czy można przejechać na żółtym świetle

Czy można przejechać na żółtym świetle. Sygnał żółty na skrzyżowaniu oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Wyjątek to sytuacja  gdzie w chwili zapalenia sygnału żółtego pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Gwałtowne hamowanie w takim przypadku mogłoby spowodować zagrożenie w ruchu drogowym.  Jeżeli hamowanie pojazdem mogłoby […]

Motocykl 125cm na kat B

motocykl 125cm

Motocykl 125cm na kat B. Posiadając minimum 3 lata prawo jazdy kat B mamy uprawnienia również do jazdy motocyklami do 125 cm i mocy nieprzekraczającej 11 kW (około 15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Wymienionymi pojazdami  można się poruszać bez uzyskiwania dodatkowych uprawnień. Przepis obowiązuje na terenie naszego kraju. Motocyklami spełniającymi […]

Jakość szkolenia kierowcy

Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Przez jakość szkolenia kierowców na kursie rozumiemy umiejętność przekazywania wiedzy przez instruktorów. Dzięki umiejętności przekazywania wiedzy kursantowi osiąga się wysokie umiejętności przyszłych kierowców i wysoką zdawalność. Nasi instruktorzy duży nacisk kładą właśnie na przekazywanie wiedzy. Nasze duże doświadczenie pozwala nam cieszyć się z dużej zdawalności naszych kursantów. Zapraszamy na kursy!

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Numer PKZ Profil Kierowcy Zawodowego to dokument w wersji elektronicznej, w którym zawarte są informacje oraz dane osoby, która ubiega się o kod 95 w prawie jazdy. Ubiegać się można o kod 95 po raz pierwszy jak również przedłużenie w ramach szkolenia okresowego kierowców wykonująch transport drogowy. Numer PKZ zawiera między innymi informacje o badaniach lekarskich i […]

Rondo turbinowe w Ostrołęce

Rondo turbinowe w Ostrołece

Rondo turbinowe w Ostrołęce jest odmianą tradycyjnego ronda. Na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane dla niedoświadczonych kierowców, w rzeczywistości są praktycznie bezkolizyjne. Przed omawianym rondem turbinowym znajdują się znaki „ruch okrężny” i „ustąp pierwszeństwa”. Co oznacza, że auta znajdujące się na rondzie mają pierwszeństwo przed tymi, które chcą na nie wjechać.  Przed wjazdem na rondo należy zająć odpowiedni pas ruchu […]

Czy można zdać testy przed kursem

egzamin teoretyczny

Czy można zdać testy przed kursem. To pytanie zadaje sobie wielu przyszłych kierowców. Od 2015r kandydat na kierowcę może zdać egzamin teoretyczny przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy. Żeby zdać egzamin teoretyczny trzeba posiadać numer PKK z wydziału komunikacji. Zdany egzamin teoretyczny w Word ważny jest bezterminowo. Dotyczy egzaminów zaliczonych od dnia 24 sierpnia 2014r […]