Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Scania Word Ostrołęka

Scania Word Ostrołęka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce przeprowadza egzaminy na prawo jazdy kat C i C+E samochodami ciężarowymi Scania model R kabina P. Zabudowa kontenerowa. Pojazdy wyposażone są w 8 biegową skrzynię biegów (4+4). Przedstawiamy zdjęcia pojazdu gdzie znajdują się płyny eksploatacyjne w pojeździe, które należy sprawdzić na egzaminie. Scania w Word Ostrołęka

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita to największa masa pojazdu, jaką może mieć pojazd wraz z osobami i ładunkiem. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) jest określona właściwymi warunkami technicznymi pojazdu. Każdy samochód posiada wyznaczoną dopuszczalną masę całkowitą. Maksymalna masa całkowita pojazdu, będąca największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta. Oznacza to, że producent […]

Rzeczywista masa całkowita

Rzeczywista masa całkowita

Rzeczywista masa całkowita to masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób. Rzeczywista masa całkowita to masa w danej chwili. Podczas jazdy masa ta nieustannie się zmienia bo pojazd zużywa paliwo. Powyższy znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Znak […]

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Tygodniowy czas pracy kierowcy zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Tygodniowy czas jazdy kierowcy Tygodniowy czas jazdy kierowcy wynosi 56 godzin przykładowo: Poniedziałek – 9 godzin jazdy Wtorek – 9 godzin jazdy Środa – […]

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy to zarobkowy transport towaru pomiędzy punktami odbioru, które znajdują się w innym państwie niż kraj w którym przewoźnik prowadzi działalność gospodarczą. Każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję wspólnotową (międzynarodową) jest uprawniony na warunkach określonych do wykonywania przewozów kabotażowych. Przed wykonaniem przewozu kabotażowego musi musi odbyć się transport międzynarodowy. Na przykład podjęcie […]

Wpis manualny w tachografie

Wpis manualny w tachografie. Zgodnie z artykułem 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, jeżeli kierowca w wyniku oddalenia się od pojazdu nie jest w stanie używać urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wówczas okresy jego aktywności powinny być nanoszone poprzez wpis […]

Zaświadczenie ADR

Zaświadczenie ADR jest dokumentem kierowcy, który umożliwia mu przewożenie materiałów niebezpiecznych. Kierowca posiadający takie uprawnienia  może przewozić towary niebezpieczne po spełnieniu określonych warunków. Materiały niebezpieczne, które można przewozić, są podzielone na 13 klas: Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi Klasa 2 Gazy Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały […]

Litera A w transporcie

Transport wszelkich odpadów podlega wielu obowiązkom, o których przewoźnicy muszą pamiętać podczas wykonywania zleceń towarów klasyfikowanych jako odpady. Jednym z obowiązków jest konieczność oznakowania środków transportu w specjalny sposób. Oznakowanie transgranicznego transportu odpadów:Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości […]

Praca kierowcy w porze nocnej

Praca kierowcy w porze nocnej według ustawy o czasie pracy kierowców: PORA NOCNA – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00 definicję pory nocnej zawartą w przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.Cztery godziny, o których mowa wyżej firma może wyznaczyć w różny sposób. Przykładowo 00:00 – 4:00, 1:00 – 5:00, […]

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany

wymiana prawa jazdy

Bezterminowe prawo jazdy trzeba będzie wymienić. Jednak same uprawnienia do prowadzenia pojazdów nadal będą bezterminowe. Utrata ważności dokumentu nie oznacza utraty uprawnień. Od 18 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności prawa jazdy wynosi 15 lat i dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T. […]