Nauka jazdy Premium Ostrołęka

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe?

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe? Kierowca wykonujący transport drogowy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Posiadane kwalifikacje wpisane są w prawie jazdy jako kod 95. Tak zwany przewóz rzeczy lub osób. O rodzaju szkolenia decyduje wiek i data uzyskania  uprawnień. Kwalifikacja wstępna: dla osób pomiędzy 18 a 21 rokiem życia przy kat C, C+E dla osób […]

Legalizacja tachografu

Legalizacja tachografu w samochodach ciężarowych lub autobusach jest Jednym z obowiązków w firmie transportowej. Wynika to z rozporządzenia Komisji Europejskiej. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać legalizacji tachografu w pojeździe w terminie 14 dni od daty zakupu auta, bez względu na to czy jest to nowy czy używany samochód. Kolejna kalibracja musi zostać dokonana najpóźniej w ciągu dwóch […]

Transport zwierząt

Transport zwierząt musi być właściwie zorganizowany i przede wszystkim bezpieczny dla przewożonych zwierząt. Przepisy szczegółowo opisują zasady transportu zwierząt, czas realizacji oraz wymagania pojazdów wykonujących transport. W przypadku transportu żywych zwierząt najważniejsze są względyetyczne, dlatego podczas transportu należy zapewnić im bezpieczne i humanitarne warunki. Jeżeli czas transportu zwierząt przekracza 8 godzin zwierzęta powinny być pojone […]

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe to umowa przewozu ładunku w określonym czasie i na określonych warunkach współpracy. Zlecenie transportowe przygotowują podmioty korzystające z usług transportowych. Zaakceptowanie zlecenia transportowego przez przewoźnika wykonującego transport, zyskuje moc prawną i staje się umową przewozową. Przewoźnik jest zobowiązany wykonać usługę transportu, a zlecający do wypłacenia ustalonego wynagrodzenia za ten transport   Zlecenie transportowe składa się z następujących […]

Karta przedsiębiorstwa

Karta przedsiębiorstwa to dokument firmy transportowej wykonującej transport rzeczy lub osób posiadającej pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe. Karta przedsiębiorstwa jest niezbędna do rozpoczęcia użytkowania pojazdu po zakupie, oraz do pobierania wszystkich danych z tachografów cyfrowych w pojazdach. Pobieranie danych z tachografów jest obowiązkiem firmy i trzeba je pobrać minimum raz na 90dni. Kartę tę wykorzystuje […]

Inteligentne tachografy

Inteligentne tachografy

Inteligentne tachografy to najnowsza generacja tachografów cyfrowych służących do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego poprzez dokładniejsze sprawdzenie czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku kierowców zawodowych. Inteligentne tachografy najnowszej generacji mają możliwość rejestrowania informacji o punkcie startu i zakończenia pracy. Tachografy te rozpoznają pozycję geograficzną samochodu a dodatkowo uniemożliwiają manipulacje zmieniające odczyty. Jedną z ważniejszych opcji jest wprowadzenie wykonywania […]

CMR list przewozowy

CMR list przewozowy

CMR list przewozowy jest dokumentem na podstawie którego realizowany jest transport ładunku. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy przewozu.  List przewozowy dostarcza również informacji o stronach transakcji oraz ilości przewożonych towarów i ich wadze. CMR informuje przewoźnika jak właściwie zrealizować transport towaru. Odbiorca podpisuje dokument przy odbiorze towaru. Dokument pozwala dochodzić ewentualnych roszczeń. W liście przewozowym powinny […]

Kod 95 w prawie jazdy

Kod 95 w prawie jazdy jest informacją potwierdzającą posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez kierowcę. Aby uzyskać kod 95 w prawie jazdy kierowca musi spełnić niezbędne wymagania. Musi uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej uzyskane po zakończeniu szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub szkolenia okresowego. Obowiązek posiadania kodu 95 w prawie jazdy dotyczy każdego zawodowego kierowcy, wykonującego przewóz […]

Konwencja TIR

Konwencja TIR

Konwencja TIR to międzynarodowa umowa z dnia 14 listopada 1975r dotycząca transportu drogowego na trasach międzynarodowych. Ustawa ta została podpisana w Genewie. Z francuskiego oznacza Transport International Routier – Międzynarodowy Transport Drogowy Tabliczka z napisem TIR jest umieszczona na autach ciężarowych, jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu działającego w ramach transportu TIR.  Zapisy w umowie TIR dotyczą […]

Opłaty za drogi

Opłaty za drogi

Opłaty za drogi. Większość krajów pobiera opłaty za korzystanie z dróg. Najczęściej płatne są autostrady i drogi ekspresowe, ale bywa tak, że za drogi krajowe też trzeba płacić. Naliczanie opłat odbywa się w różny sposób. Głownie w zależności od rodzaju drogi, ale również od rodzaju pojazdu jakim się poruszamy. Opłaty mogą być pobierane elektronicznie lub […]